PZPS: Konrad Piechocki wiceprezesem PZPS

OTI_6686_cr

Podczas ostatniego w tym roku posiedzenia Zarządu Polskiego Związku Piłki Siatkowej podjęto między innymi decyzję o przeprowadzeniu kolejnej edycji World Tour Grand Slam w stolicy Warmii i Mazur –Olsztynie.

Ze względu na fakt, że rok 2016 jest rokiem olimpijskim polska edycja Grand Slam w Olsztynie odbędzie się w terminie 14 – 19 czerwca.

Wcześniej, w terminie 7 – 8 czerwca 2016 roku odbędzie się Walne Sprawozdawczo – Wyborcze Zgromadzenie Delegatów PZPS, które wybierze nowe władze Związku.

W związku z dokonanymi wcześniej zmianami w składzie Prezydium, Zarząd postanowił powierzyć Panu Konradowi Piechockiemu obowiązki związane z nadzorem nad kwestiami dotyczącymi rozgrywek powołując go na funkcję Wiceprezesa PZPS.

Na wniosek Pionu Sportu i Szkolenia Zarząd PZPS zatwierdził szerokie kadry narodowe w siatkówce halowej i plażowej na sezon 2016.

Autor/Źródło: Janusz Uznanski – Rzecznik Polskiego Związku Piłki Siatkowej

M.Sz.OTI_6686_cr